Πρόσκληση για συμμετοχή σε ψηφοφορία για προτάσεις στο πλαίσιο του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού για το 2019

Αυτή η ψηφοφορία έχει κλείσει. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.