Er du medlem av innbygerforeningen?

Er du medlem, kunne du tenke deg å bli det?   Eller ikke?   Kommenter gjerne hva du tror og mener innbyggerforeningen er og gjør.   Hva kan vi bli bedre på ?   Ris og ros !