Internet Explorer is no longer supported. Please use a modern browser such as Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge to access the app.

Hvilket flagg ville du valgt?

I mai 1821 vedtok Stortinget det norske flagget vi kjenner i dag. Etter grundig debatt kom Stortinget frem til at de ønsket det røde, hvite og blå flagget – et symbol på frihet.

Men flagget kunne sett annerledes ut.