Spira - Etne Sparebank sitt gåvefond - Avstemming Vindafjord #1-2018

Spirafondet - eit fond som støttar store tankar og gode verdiar!

Spira er for dei som ynskjer å skapa attraktive lokalmiljø og treng drahjelp med "kroner". Det skal delast ut 900.000 kroner til interessante prosjekter i 2018. Pengane vert forvalta av styret i Etne Sparebank, og vert delt ut til prosjekt som banken vel ut etter vurdering av søknader. Gjennom to ordinære tildelingar i året deler me ut pengar til ulike formål i Etne og Vindafjord. Dette går til lag, foreningar eller humanitære initiativ som gjer Etne og Vindafjord til ein betre plass å bu. Det prosjektet som får flest stemmer i Vindafjord får kr. 100.000. Dei prosjekta som kjem på 2. og 3. plass får kr. 50.000,- kvar. 

Avstemminga vert avslutta 28.05.2018 kl. 12.00.

www.spirafondet.no 

Her er 5 utvalde prosjekt i Vindafjord Kommune for første utdeling. Kva for eit støttar du? 

Stem her!