Sa e njohim Bashkimin Evropian?

Qëllimi i këtij sondazhi online, është që të vlerësojë informacionin dhe vetëdijësimin e të rinjve, mbi Bashkimin Evropian dhe procesin e integrimit në tërësi.