DEBATA: Na sarajevskoj Vijećnici tekst treba da glasi:

Anketa ja sada zatvorena. Hvala na sudjelovanju.