Делегацијата на Европска Унија бира 'Европејци на годината'!