Internet Explorer is no longer supported. Please use a modern browser such as Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge to access the app.

Ocijenite intervju Hadžifejzović - Vučić na FACE TV

Anketa ja sada zatvorena. Hvala na sudjelovanju.

1
23.8%
2
16.7%
3
20.4%
4
13.2%
5
25.9%
1
7.6%
2
8.2%
3
23.0%
4
27.6%
5
33.7%

Vjerujem

26.0%

Djelimično

36.4%

Ne vjerujem

37.6%