Vote for your favorite teams | Vote pou ekip prefere w yo

Voting will open on Sept. 20 and Close on Sept 30.

Opòtinite pou vote a ap fèmen 30 Septanm.

HD

35.0%

ATLAS

28.8%

Metal Det X

24.2%

Innovateam

7.6%

Gen X

4.4%

Royal Lynx

33.2%

Eureka

28.5%

ERH

15.1%

Mundi Spes

13.7%

OlafTech

9.4%