Ko su Bošnjaci?

Anketa ja sada zatvorena. Hvala na sudjelovanju.

Bošnjaci su muslimani

24.8%

Bošnjaci su svi koji se osjećaju tako, bez obzira na vjerska osjećanja

45.5%

"Bošnjaci" je arhaični termin za Bosance (i Hercegovce)

29.7%

islamska

58.3%

katolička

6.7%

pravoslavna

2.0%

agnostik/ateist

33.1%