Položaj žena u Srbiji

Položaj žena u Srbiji nije na zavidnom nivou.

Planiramo radionice/obuke u cilju edukacije, kao i podizanja svesti.

Napravili smo Vam anketu, gde možete da izaberete temu koja je Vama najviše interesantna, a koja će nama biti od velikog značaja.