Značaj recikliranja otpada u opštini Knjaževac

Poštovani građani i građanke opštine Knjaževac, ponovo realizujemo anketu o načinima/mogućnostima reciklaže. Ovog puta anketa sadrži drugačijapitanja na kojavas molimo da odgovorite. Anketa ne traje dugo, tiče se svih nas.

Ova Anketa je deo projekta "Zašto je važno" koji se finansira iz budžeta opštine Knjaževac.